AR-GE

Ar-Ge departmanımız güçlü ve yüksek teknolojiye sahip laboratuarları ve araç gereçleri, konusunda uzman ve dinamik  kadrosu ile jenerik ilaç geliştirme çalışmalarını güncel ve bilimsel yenilikleri yakından izleyerek yürütmektedir. Bu kapsam içerisinde araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında katı, yarı katı  ve sıvı formlardaki ürünler geliştirilebilmektedir.

Ar-Ge Laboratuvarımız 500 metrekare laboratuvar alanına sahip; Analitik Geliştirme Laboratuvarı (Enstrümantal analiz laboratuvarı, yaş kimya laboratuvarı), Formülasyon Laboratuvarı ve Stabilite alanlarından oluşmaktadır.

Ar-Ge departmanımızda patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon geliştirme ve laboratuvar ölçekte üretimler, analitik metot geliştirme çalışmaları, prospektif proses validasyonları, analitik metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.